tacka-prava
Stvaranja

Misli su prava, tačka je čaj

Jedna egzistencijalistička pesma u vidu polemike sa stihovima o vremenu izrečenim od strane druga pesnika.

Prava u pesmi simboliše vreme. Tačka najverovatnije čoveka. A čaj?

Pa, pročitaj pesmu 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *