ko je moje ja
O Blogu

O pojmu “Moje Ja”

Koje bi bilo „Moje Ja“ doktora Džekila? A mistera Hajda? Koliko čovek mora biti lud, da govori o svome Ja iz pozicije trećega? Da ti kažem iskreno: „Mnooogo luuud!“.

je li bilo ludaka u tvojoj porodici

Sad kad smo načisto s tim, pozabavimo se opsegom ovog ludila i njegovim implikacijama.

Zamisli, za potrebe ispitivanja, da i ti imaš neko svoje “Moje Ja“. Dakle, taj se pojam više ne odnosi samo na mene. Kada čitaš “Moje Ja”, nemoj ga prevoditi u “Njegovo Ja”, tj. “Željkovo Ja”. Čitaj bukvalno: “Moje Ja”, jer to i jeste smisao ove razmene – da tvoje „Moje Ja“ i moje „Moje Ja“ komuniciraju. Da otkriju da potiču iz dimenzije koja nije vidljiva čulima našeg vremensko-prostornog univerzuma.

Pojam “Moje Ja” koristim kao metaforu za suštinu bića.

Šta podrazumevam pod “suština bića”?

Ovo o čemu pričam nemoj uzimati za apsolutnu istinu. Ja ne zagovaram tako nešto.

Ovo je samo jedan od mogućih koncepata. Po meni svako ima svoju životnu filosofiju. Ona uvek treba da je takva da nam omogućava da živimo dobro i sebi i drugima, i u skladu sa potrebama sopstvene prirode. Sa tobom delim svoja uverenja jer želim da razumeš ugao iz kog crpim inspiraciju.

To je značajno, jer ova uverenja predstavljaju srž sistema mog života, moje umetnosti, kao i osnov mog pedagoškog rada, a to je ono čime se bavim i zbog čega i ovaj sajt postoji. Kada znaš to, onda lakše možemo da komuniciramo. Odmah me bolje poznaješ i razumeš, bez obzira na to da li ti je blisko moje viđenje ili ne.

Slažem se sa Kantovom intuicijom, da ispod svih slojeva svesti koje stičemo u životu, postoji jedan sloj na koji nije uticalo ništa iz ove življene stvarnosti. Taj prvi sloj svesti čini osnovu našeg poimanja života i svega u njemu. Ovaj sloj svesti daje inicijalnu strukturu za građenje svih ostalih slojeva.

Ne govorim o podvodnom delu ledenog brega, poput frojdovaca. Slažem se da je u podsvesti skladišteno sve ono čega nismo svesni, a što utiče na naše poimanje života, ali je sve to nastalo tokom života. O tome elaboriram u članku Artopija – Moja škola.

Ovo o čemu pričam bi se moglo nazvati suština bića, ili predsvest.

Pojam predsvesti

Logično je da pre nego što pređem na pojašnjenje pojma predsvesti, dam definiciju svesti koju zastupam.

Pod svešću podrazumevam sveukupnost informacija kojih jedno biće u svakom trenutku može biti svesno, nezavisno od toga kako do njih dolazi.

Uočavaš da sam uneo nova dva apstraktna pojma: biće i svesnost.

Biće je za mene ono što istovremeno zadovoljava ova četiri kriterijuma: ima svoj oblik, ima život, smrtno je i svesno.

Pod svesnošću mislim na bilo koju vrstu poimanja informacija koje u biću izazivaju reakciju na kojem god nivou: energetskom, misaonom, emotivnom, voljnom, telesnom.

Svako biće ima ograničen nivo poimanja informacija. On zavisi od prirode bića. A priroda bića zavisi od njegove predsvesti.

Predsvest vidim kao potencijal za sva saznjanja koja biće može pojmiti.

Predsvest je uvek individualna, ali je povezana sa opštom svešću.

Opštu svest vidim kao energetsko (informaciono) polje iz kojeg sve informacije dolaze, uz pomoć kojeg su sve informacije dostupne i u koje se sve informacije slivaju. Opšta svest, kako je ja pojmim, zajednička je svim bićima. Možemo je zamisliti kao neki nadorganizam čiji smo svi mi delovi, ili kao kosmos.

Vratimo se na predsvest. Predsvest ima svoju volju. Naš život je dokaz za to. Živi smo, zar ne?

Postavlja se pitanje koja je funkcija te volje.

Odgovor je prost ko pasulj: svakako, sam život.

Šta je to što celog života radimo? Stičemo iskustva. Je li tako?

Dakle, imamo svest koja prethodi svakom stečenom iskustvu u životu, i zahvaljujući njoj mi doživljavamo stvarnost, dajemo joj značenje i stičemo nova iskustva.

Ti imaš tu svest. Ja imam tu svest. Preko nje mi smo jedno. Njom smo povezani sa opštom svešću – dimenzijom iz koje ona dolazi. Tu dimenziju ne možemo spoznati telesnim čulima. Svesni smo je intuitivno.

S druge strane, ti i ja nismo jedno. Da jesmo, sada ne bih bio tuđa misao u tvojoj glavi, nego tvoja sopstvena. Šta je to što razlikuje naše predsvesti, ili suštine naših bića? To su naše individualne volje. Stoga, ti i ja smo istovremeno i jedno i individue.

Zbog posebnosti naših volja, ja ne smem da se poistovećujem s tobom, niti da tebe primoravam da se poistovećuješ sa mnom. I jedno i drugo moramo da imamo slobodu da izražavamo ličnu individualnost.

Šta je sloboda?

Sloboda je mogućnost da predsvest ispunjava svoju individualnu volju. Naše tokom života Oblikovano Ja večito koči, guši volju našeg Suštinskog Ja, ali kada popusti, tada nas prožima osećaj živosti, smislenosti postojanja, radost, polet.

Postaje nam jasno da smo važna karika u sistemu opšteg postojanja. Ono što radimo, ma šta to bilo, za nas predstavlja plod kreativnosti – ličnu umetnost.

Nije važno da li je to neka formalna umetnost. Može biti bilo koja aktivnost kojoj pristupamo kao prema umetnosti. Mi stvaramo na svoj način, u skladu sa voljom suštine našeg bića koje sam nazvao „Moje Ja“.

Svesni svoga Ja, mi smo sa sobom jedno. Kroz njega, mi smo međusobno jedno.

Svaka komunikacija je oblik razmene energije

Sada pusti da tvoje “Moje Ja” i moje “Moje Ja” komuniciraju.

Zažmuri. Ili zamisli da žmuriš. Zamuti pogled. Odvoj se za nekoliko trenutaka od onog sebe sa telom, mislima, osećanjima, nagonima, brigama, radostima. Odvoj sebe od bilo čega što možeš pripisati životnom iskustvu. Ko si sad? Čista energija.

Svaki oblik komunikacije je energetske prirode. Misli su energija. Kad se misli koje potiču iz različitih volja suštinskih bića suočavaju, dolazi do razmene energije.

Ovo što čitaš, zaokuplja tvoju pažnju. Podstiče tvoje misli. Moje misli koje čitaš, pokreću tvoje misli. Dolazi do energetske razmene jer smo sada, ovog trena, na istoj talasnoj dužini, bilo kada da ovo čitaš i bez obzira na to da li se sa mnom slažeš ili ne.  

Ako imaš potrebu da mi se rečima obratiš, i tako mi staviš do znanja šta misliš o ovome, ostavi komentar ispod članka. Zaista bih to voleo. Odgovoriću ti u najkraćem mogućem roku. Ipak, iako ne ostaviš komentar, mi i dalje komuniciramo. I to na najčistiji mogući način. Mislima.

Voleo bih da ti je jasan pojam „Moje Ja“ i smisao individualne volje naše predsvesti. Na ovim pojmovima se zasniva koncept Artopije, moje pedagogije i ovog sajta.

Ako ti nije jasno, probaj da pročitaš sporije, sa više pažnje ili, prosto, za sada preskoči. Kad iščitaš još koji članak, možda ti se razbistri.

Preporučujem ti čitanje teksta Artopija – Moja škola, koji sa ovim tekstom zajedno čini jednu celinu.

Ili se odvoj od mene i posveti se svome Ja. Moje Ja će da sačeka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *