• zeljko-kipling
    Stvaranja

    Ako… Kipling & Željko

    Kiplingova pesma Ako… odavno mi je prirasla za srce. Voleo sam je još kao adolescent. Baš me je ispravljala. Nosi očinsko nadahnuće. Zamišljao sam sebe da je izgovaram sinu. Ne baš da recitujem Kiplingovu pesmu, nego da je takvu nekakvu, sa tim porukama i tom dubinom, podelim sa svojim sinom kada bude…